Over ons

Geschiedenis Het Oranje Kruis

De Koninklijke Nationale Bond voor Reddingwezen en Eerste Hulp bij Ongelukken ‘Het Oranje Kruis’ werd in 1909 opgericht op initiatief van ZKH-prins Hendrik. Het viel de echtgenoot van koningin Wilhelmina op dat bij de watersnoodramp in 1906 en het vergaan van de veerboot ss Berlin bij Hoek van Holland krap een jaar later, de effectiviteit van de hulpverlening verre van optimaal was. Dit kwam volgens de prins voornamelijk door een gebrek aan goede kennis en coördinatie. Er diende nauwere samenwerking te komen tussen de verschillende organisaties op het gebied van reddingwezen en eerstehulpverlening.

Samen met onder andere dr. Cornelis Johannes Mijnlieff, doctor in de geneeskunde en gepromoveerd op het onderwerp Eerste Hulp bij Ongelukken, werd in de wintermaanden van 1908 veel werk verzet om dit doel te verwezenlijken. Tijdens de formele oprichtingsvergadering in de zomer van 1909 werd in het Koninklijk Paleis te Den Haag de Nationale Bond voor Reddingwezen en Eerste Hulp bij Ongelukken ‘Het Oranje Kruis’ een feit. Hierbij waren enkele tientallen organisaties aanwezig. Nederland werd met de oprichting het eerste land ter wereld met een nationale organisatie voor EHBO. Twee jaar later, in 1911, kreeg Het Oranje Kruis toestemming van H.M.-koningin Wilhelmina het predicaat ‘Koninklijk’ te voeren.

In de 21ste eeuw ging Het Oranje Kruis over van bond van verenigingen naar een onafhankelijke stichting die zich ontwikkelde tot dé autoriteit op het gebied van eerstehulpverlening door leken in Nederland. De missie: ‘Het stimuleren, faciliteren, coördineren en richting geven aan eerste hulp door leken in Nederland om daarmee gezondheidsschade te beperken’. Onafhankelijke toetsing bij EHBO-opleidingen werd een van de belangrijkste middelen om dit doel te bereiken.

Meer dan een eeuw na haar oprichting zijn ruim 300.000 Nederlanders in het bezit van een geldig certificaat van Het Oranje Kruis, behaald bij één van de ruim 2000 aangesloten EHBO-opleiders. De stichting blijft zich inzetten voor verdere verspreiding van EHBO-kennis. Want hoe meer mensen goede EHBO kunnen verlenen, hoe veiliger Nederland wordt. De belangrijkste slogan is daarbij ‘Je moet het wel écht kunnen!’.

Missie

Het Oranje Kruis voorkomt en beperkt gezondheidsschade door en voor burgers door bij te dragen dat meer burgers bekwaam zijn goede eerste hulp te bieden. Het Oranje Kruis doet dit door de onafhankelijke toetsing. 

Het Oranje Kruis stelt eindtermen vast, stelt lesmaterialen samen en examineert en certificeert eerstehulpverleners, Instructeurs Eerste Hulp evenals LOTUSslachtoffers en Instructeur LOTUSslachtoffers. Wij zijn een Stichting met ANBI status, wat, onder andere inhoudt dat wij geen winstoogmerk hebben.

Circa 350.000 Nederlanders zijn in het bezit van een Diploma en/of Certificaat van Het Oranje Kruis. Houders van een geldig diploma Eerste Hulp, certificaat Eerste Hulp aan kinderen, diploma of certificaat Levensreddend Handelen, of het diploma Jeugd Eerste Hulp, kunnen aanspraak maken op de aansprakelijkheidsverzekering van Het Oranje Kruis.