Onafhankelijk examen

Adequaat handelen

Mensen ervaren een drempel om eerste hulp te verlenen. Een onafhankelijk examen voor het Diploma Eerste Hulp kan deze drempel wegnemen. Iemand die zich voorbereidt op een EHBO-examen merkt dat hij of zij zekerder wordt in het handelen. Tijdens het examen ziet de cursist dat hij of zij in staat is iemand te helpen. Als dit door een onbekende wordt bevestigd, weet de cursist het zeker: ik kan het! Mocht iemand de dag daarna al worden geconfronteerd met een ongeval, zal hij ongetwijfeld direct en bekwaam in actie komen.

Onderzoek naar belang van onafhankelijk examen

Onderzoek van Het Oranje Kruis in 2015, onder 10.000 Nederlanders, wijst uit dat bijna 90 procent een onafhankelijk EHBO-examen van grote waarde vindt. Van de ondervraagden durft ook meer dan de helft Eerste Hulp te verlenen. Dit aantal loopt op van 80% van degenen die ooit een EHBO-cursus hebben gevolgd tot meer dan 90% van de mensen die nu in het bezit zijn van een geldig diploma of certificaat. De bereidheid tot het verlenen van EHBO is groot als je jezelf al eens hebt bewezen bij een examen.

Onafhankelijkheid

Bij een examen van Het Oranje Kruis voor het Diploma Eerste Hulp wordt door anderen dan de eigen instructeur beoordeeld of iemand de eerstehulpvaardigheden goed onder de knie heeft. Dit wordt gedaan door een examenteam van Het Oranje Kruis dat niet betrokken is geweest bij de opleiding.
Het behalen van het Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis kan worden vergeleken met het behalen van het rijbewijs. Iemand volgt rijlessen en rijdt uiteindelijk af bij een examinator die niet betrokken is geweest bij de lessen. Zowel bij het behalen van het rijbewijs als het EHBO-diploma is veiligheid van groot belang. Bekwaam zijn in het handelen, bevordert veiligheid.

Belang van hercertificering

Het Diploma Eerste Hulp is twee jaar geldig. Een eerstehulpverlener moet laten zien dat hij na twee jaar nog steeds in staat is om op de juiste manier eerste hulp te verlenen. Iedere vijf jaar worden de eerstehulprichtlijnen onder de loep genomen. Als uitgangspunt is genomen dat de te verlenen Eerste Hulp (EHBO) altijd gericht moet zijn op de meerwaarde voor het slachtoffer. Hierbij wordt ook gekeken naar wetenschappelijk onderzoek en expert opinion. Daarnaast moeten de richtlijnen voor de eerstehulpverlener zo simpel en eenduidig mogelijk zijn.

Instructeurs Eerste Hulp

Het Oranje Kruis staat voor het onafhankelijk examen en bemoeit zich niet met de inhoud van lessen. Wel hecht Het Oranje Kruis veel waarde aan de kwaliteiten van de Instructeurs Eerste Hulp. Hiervoor is een speciaal accreditatiesysteem voor de hercertificering van Instructeurs Eerste Hulp in het leven geroepen. De instructeurs worden gehercertificeerd op theorie, praktijk en didactiek. De cursisten mogen van de instructeurs verwachten dat ze op de hoogte zijn van de ontwikkelingen binnen de eerstehulpverlening.

LOTUSslachtoffers

Om ongevalssituaties voor examenkandidaten er zo realistisch mogelijk uit te laten zien, worden LOTUSslachtoffers ingezet. Zij zijn in staat eerste hulpsituaties na te bootsen, onder andere door het uitbeelden van wonden, breuken, e.d. Hierbij wordt de drempel verlaagd voor de eerstehulpverlener om in een echte situatie te handelen. Het Oranje Kruis ziet toe op de (her)certificering van deze lotusslachtoffers.