Aangescherpte maatregelen vanuit Het Oranje Kruis omtrent COVID-19

02 maart 2020

Het Oranje Kruis houdt de ontwikkelingen omtrent COVID-19 (Coronavirus) scherp in de gaten en zal wanneer nodig deze pagina voorzien van nieuwe updates. Laatst geüpdatet: 13-05-2020 (17:00)

 

Klik hier voor de verzamelpagina waar je alle informatie over COVID-19 terug kunt vinden

Bericht 13-5-2020: Het Oranje Kruis start examinering op. Examens per 15 juni mogelijk
In vervolg op verdere versoepeling door de overheid is het per heden mogelijk examens aan te vragen voor het diploma Eerste Hulp, certificaat Eerste Hulp aan kinderen en certificaat Levensreddend Handelen. Lees meer


Bericht 25-03-2020: Adviezen EHBO en COVID-19
In de basis van de EHBO-richtlijnen staat dat de veiligheid van de hulpverlener voorop staat. De onzekere tijden rondom het coronavirus roepen dan ook vragen op omtrent het veilig verlenen van eerste hulp. Begrijpelijk, want voor iedereen is deze situatie nieuw en vergt het aanpassingen. Het Oranje Kruis hoopt met de volgende antwoorden duidelijkheid te brengen en onrust weg te nemen. Bekijk hier de adviezen.


Bericht 25-03-2020: IKK handhaving coulance
Gelet op de huidige omstandigheden is het voor zowel opleidingsinstituten als Het Oranje Kruis niet mogelijk om EHBO praktijksessies te organiseren waar de aangeleerde vaardigheden worden getoetst. Mede hierdoor verlopen momenteel veel EHBO certificaten en diploma’s. Het Oranje Kruis past derhalve coulance toe tot nader order onder verwijzing naar de geldende reglementen. Lees hier het volledige bericht.


Bericht 16-03-2020: 
Aangescherpte maatregelen COVID-19
We zijn met z’n allen bezorgd over de verspreiding van het COVID-19 (Coronavirus). In verband met de aangescherpte maatregelen vanuit de overheid, heeft Het Oranje Kruis daarom het volgende besloten ten aanzien van haar dienstverlening:

 • Alle door Het Oranje Kruis georganiseerde examens worden tot nader order opgeschort.
 • Alle door Het Oranje Kruis georganiseerde examinatorentrainingen worden tot nader order opgeschort.
 • Het Oranje Kruis ontvangt geen bezoek op kantoor aan de Scheveningseweg 44 Den Haag en zal zelf ook geen bedrijfsbezoeken afleggen.
 • Het Oranje Kruis gaat momenteel coulant om met vervaldata van EHBO-certificering.
 • De huidige datum van 31 augustus voor instructeurs Eerste Hulp voor het behalen van de accreditatiepunten en competentiebeoordelingen blijft vooralsnog van kracht.
 • Het Oranje Kruis heeft als werkgever ook de nodige voorzieningen getroffen voor haar eigen personeel. We stellen het daarom op prijs om ook met u zoveel mogelijk digitaal te communiceren. Onze vernieuwde portal leent zich hier uitstekend voor.


COVID-19 (Coronavirus) leidt tot veel vragen vanuit zowel opleidingsinstituten als cursisten. Ook bij Het Oranje Kruis komen veel vragen binnen die gaan over het virus. We hebben hiervoor een aparte pagina aangemaakt met veel gestelde vragen en antwoorden.

Klik hier voor de FAQ omtrent COVID-19

 

Bericht 13-03-2020:
Het Coronavirus leidt tot veel vragen vanuit zowel opleidingsinstituten als cursisten. Ook bij Het Oranje Kruis komen veel vragen binnen die gaan over het Coronavirus. We hebben hiervoor een aparte pagina aangemaakt met veel gestelde vragen en antwoorden. Klik hier voor de FAQ omtrent COVID-19

De overheid en organisaties werken er hard aan om besmetting en de gevolgen van het virus te beperken. Ze hebben hiertoe richtlijnen opgesteld die gecommuniceerd worden via het RIVM. Op de website van het RIVM staat de meest actuele informatie. Het Oranje Kruis volgt deze nationale richtlijnen en de adviezen van de NRR.

Op dit moment adviseert de NRR reanimatiecursussen te verzetten dan wel te annuleren waar deze niet direct noodzakelijk zijn. Dit advies geldt in het bijzonder voor cursussen die:

 • worden bijgewoond door ouderen en personen met een verminderde weerstand.
 • georganiseerd worden op een locatie waar zich ouderen en/of mensen met een verminderde weerstand bevinden.

Neem in uw beslissing over het door laten gaan van bijeenkomsten in ieder geval de volgende overwegingen mee:

 • Evenementen met meer dan 100 bezoekers zijn niet toegestaan.
 • Inwoners van de provincie Brabant moeten tot en met 16 maart hun sociale contacten matigen en kunnen dus niet deelnemen aan bijeenkomsten.
 • Mensen die verkouden zijn, hoesten of koorts hebben, wordt gevraagd thuis te blijven.
 • Heel Nederland heeft gezamenlijk de verantwoordelijkheid dit virus zo weinig mogelijk te verspreiden. Bij een snelle verspreiding kan de capaciteit van de gezondheidszorg in gevaar komen, waardoor bijvoorbeeld mensen boven de 80 jaar niet meer op de Intensive Care opgenomen kunnen worden.
 • Het is belangrijk de maatregelen op te volgen die gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen geven (handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken en geen handen schudden).

Bij Het Oranje Kruis houden wij uiteraard de richtlijnen van het RIVM scherp in de gaten en handelen hierna als deze wijzigen.

 

Bericht 12-03-2020: 
Gezien de ontwikkelingen omtrent het Coronavirus (COVID-19) is er besloten dat de examinatorentraining van 14 maart aanstaande NIET door zal gaan vanwege het risico op verdere verspreiding van het virus.

Het Oranje Kruis zal de deelnemers die ingepland stonden voor 14 maart op een later moment berichten over een nieuwe datum waarop de training gevolgd kan worden. Voor nu verzoeken wij de deelnemers van 14 maart te reageren met een ontvangstbevestiging op de e-mail die is verzonden naar het bij ons bekende email adres.

Vooralsnog zullen examinatorentrainingen op later geplande data wel doorgang vinden.


Bericht 11-03-2020:
Examens van Het Oranje Kruis kunnen vooralsnog doorgaan. Mocht uw opleidingsinstituut of u als kandidaat het examen willen verzetten in verband met Het Coronavirus (COVID-19), dan kan het examen kosteloos worden verplaatst. Hiervoor kunt u contact opnemen met examens@ehbo.nl.

Vermeld hierbij de volgende gegevens:

 • Examen Datum:
 • Examennummer:
 • Examenlocatie:
 • Persoonsnummer:
 • Contactgegevens opleidingsinstituut en of contactgegevens persoon:
 • Indien van toepassing relatiecode (opleidingsinstituut):

Deze maatregel is per direct van kracht tot nader order.

 

Bericht 02-03-2020:
Het Coronavirus (COVID-19) heeft inmiddels ook Nederland bereikt. Het RIVM is verantwoordelijk voor de coördinatie van de bestrijding ervan en heeft nauw contact met alle GGD-instellingen. Hiervoor heeft het richtlijnen opgesteld, die Het Oranje Kruis ook volgt. Op grond daarvan hanteren wij bij examens de volgende (bestaande) voorschriften:

 • Besmetting vindt onder andere plaats via niezen en hoesten. Kandidaten die niezen of hoesten kunnen daarom niet toegelaten worden tot het examen.
 • De normale hygiëne dient in acht genomen te worden.
 • De aanwezigheid van desinfecterende handgel bij het examen wordt geadviseerd.
 • Met betrekking tot reanimeren moeten de voorschriften die al gelden in acht genomen worden:
  • aantal maskers volgens voorschrift van de fabrikant;
  • bij het ontsmetten van de maskers met alcohol dient de normale inwerktijd van 15 seconden gehanteerd te worden en te wachten tot het droog is;
  • bij het type reanimatiepop waar kandidaten met elkaars ademhalingslucht in aanraking kunnen komen, dient elke kandidaat een eigen luchtzakje te krijgen.
 • Verder verwijzen we naar de FAQ van het RIVM op Rivm.nl.

Het Oranje Kruis blijft de adviezen van het RIVM nauwlettend volgen. Mocht er nieuwe informatie beschikbaar komen, stellen wij je hiervan uiteraard op de hoogte.

Er zijn tot op heden nog geen aanwijzingen om op een andere manier Eerste Hulp te verlenen. Mocht u bij een daadwerkelijke reanimatie vermoeden dat het slachtoffer besmet is met het Coronavirus, kunt u volgens de Reanimatierichtlijnen afzien van beademing. Tijdens het examen van Het Oranje Kruis moet de kandidaat wel laten zien dat hij kan beademen.

Klik hier voor de FAQ omtrent COVID-19